Novosti

5. 12. 2018.

SUGLASNOST MGIPU NA KONAČNI PRIJEDLOG I. ID PROSTORNOG PLANA PGŽ

Dana 5. prosinca 2018. godine dobivena je suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na Konačni prijedlog I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije.

Suglasnost >>