Novosti

28. 11. 2017.

Predstavljan projekt izgradnje Sunčane elektrane Orlec Trinket – istok

U Mjesnom odboru Orlec na Cresu predstavljen je projekt izgradnje sunčane elektrane Orlec - Trinket - istok.

Nakon uvodnih riječi gradonačelnika Grada Cresa Kristijana Jurjaka, o provedbi projekta govorili su ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije Adam Butigan i direktor Regionalne energetske agencije Kvarner Darko Jardas.

Tehničke specifikacije projekta okupljenima je prezentirao Andro Bučan s Energetskog instituta Hrvoje Požar, a 3D simulaciju projekta sunčane elektrane prezentirala je Mirjana Mamić iz Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

Lokacija ove sunčane elektrane definirana je Prostornim planom Primorsko-goranske županije, a priprema dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole započela je u srpnju 2014. godine. Solarna elektrana imat će snagu od 6,5 MW i prostirat će se na 17,3 hektara. Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže. Rješenjem Ministarstva zaštite prirode i okoliša iz 2015.godine za ovaj zahvat nije bilo potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, ali je propisana obveza provođenja postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je 2016. godine Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu uz primjenu zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže te programa praćenja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže. U završnoj fazi je izrada krajobraznog elaborata, a početkom 2018. godine podnijet će se zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.