Novosti

21. 2. 2019.

Usvojeno izvješće o stanju u prostoru primorsko-goranske županije za razdoblje 2013. - 2016. godine

Županijska skupština je na svojoj 18. sjednici održanoj u četvrtak, 21. veljače 2019. godine usvojila Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2013. do 2016. godine.

Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije je dokument kojim se prati stanje u prostoru i prostorni razvoj Primorsko goranske županije. Izvješće daje uvid u stanje korištenja prostora, kroz analizu strukture postojećeg korištenja prostora, gospodarskog i demografskog stanja, opremljenosti prostora infrastrukturom i zaštite značajnih dijelova prostora, te ocjenjuje učinkovitost gospodarenja prostorom kroz analizu trendova prostornog razvoja i provedbe planskih mjera prostornog uređenja. Izvješćem su identificirani problemi u prostoru i upravljanju prostorom te date preporuke za unapređenje prostornog razvoja Županije.