Novosti

30. 11. 2016.

Započela izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije

Temeljem odredbe članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13), o b a v j e š t a v a se javnost da je temeljem Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/16) započela izrada Izmjena i dopuna plana.

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Plana objavljena je u službenim novinama Primorsko-goranske županije u broju 28. od 3. studenog 2016., a plan iz 2013. godine dostupan je na stranicama Registra.