Natječaji i oglasi

OGLAS za popunjenje radnog mjesta „prostorni planer - I“ na neodređeno vrijeme, m/ž


Tekst oglasa >>
Rok za podnošenje prijava: 20. lipnja 2024. godine
Datum objave: 12. lipnja 2024. godine

 

--------------------


OGLAS za popunjenje radnog mjesta „viši referent za EU projekte“ na određeno vrijeme, m/ž


Tekst oglasa >>
Rok za podnošenje prijava: 18. lipnja 2024. godine
Datum objave: 10. lipnja 2024. godine


--------------------

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Tekst poziva >>
Datum objave:
23. svibnja 2024. godine

 

--------------------

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

Obavijest o okončanju postupka
Datum objave:
28. ožujka 2024. godine

Tekst obavijesti:
Po provedenom postupku za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove,  po pribavljenoj prethodno suglasnosti ministra Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (Klasa: 080-09/24-01/18, URBROJ: 531-04-1-1-24-2 od 18. ožujka 2024. godine), Župan Primorsko-goranske županije je dana 25. ožujka 2024. godine donio odluku o imenovanju Adama Butigana, mag. ing. geod. ravnateljem Javne ustanove za razdoblje od 01. travnja 2024. do 31. ožujka 2028. godine. 


Tekst natječaja >>
Rok za podnošenje prijava: 8. siječnja 2024. godine
Datum objave: 22. prosinca 2023. godine

Odluka o poništenju natječaja >>
Datum objave: 24. siječnja 2024. godine

 

Tekst natječaja >>
Obrazac izjave o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima >>
Rok za podnošenje prijava: 10. veljače 2024. godine
Datum objave: 26. siječnja 2024. godine

 

--------------------

OGLAS ZA PRIJAM NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO „VIŠI PROSTORNI PLANER“

Tekst oglasa >>
Rok za podnošenje prijava:
do 22. studeni 2023. godine
Datum objave: 14. studeni 2023. godine

Obavijest o okončanju postupka >>
Datum objave: 27.12.2023.

-------------------- 

OGLAS ZA PRIJAM NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO „VIŠI REFERENT ZA INFORMACIJSKI SUSTAV“


Tekst oglasa >>
Rok za podnošenje prijava:
do 22. studeni 2023. godine
Datum objave: 14. studeni 2023. godine

Obavijest o okončanju postupka >>
Datum objave: 27.12.2023.

 --------------------

OGLAS O PRODAJI SKENERA (SCANNER HP SD PRO 44-IN) PRIKUPLJANJEM PONUDA

Tekst oglasa >>
Rok za dostavu ponuda: 25. listopad 2023. godine do 12:00 sati
Datum objave: 19. rujna 2023. godine