Zakoni i ostali propisi

Osnovna djelatnost Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" je obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja koji su uređeni Zakonom o prostornom uređenju i nizom podzakonskih akata.

Zakoni i ostali propisi dostupni su na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Linkovi na web stranice raznih državnih i županijskih institucija dostupni su na stranici korisni linkovi.