Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15), pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

Usmeni zahtjev prima se u uredu Službenika za informiranje ( Splitska 2/II kat, soba 209) svakim danom od 8,30 do 15,30 sati.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama/ponovnu upotrebu informacija/dopunu ili ispravak informacija koji se može poslati:

  • poštom na adresu:  Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka
  • na fax:  051/212-436
  • elektroničkom poštom na:  zavod@pgz.hr
  • donijeti osobno u pisarnicu soba 207, radnim danom od 8:30 do 15:30 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Javna ustanova ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavak 1.  Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u „Narodnim novinama“ broj 12/14,  15/14 i 141/22.

Službenica za informiranje je Anita Vuković, bacc.admin.publ. (Odluka o određivanju službenika za informiranje).
Tel.: 051/351-819
Fax. 051/212-436
E-mail: anita.vukovic@pgz.hr

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI)