Upravno vijeće i ravnatelj

Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije od 01.04.2020. godine 

Adam Butigan ravnatelj

Adam Butigan, mag.ing.geod.


Članovi Upravnog vijeća
Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije imenovani  odlukom Župana od 18. rujna 2017. godine (Službene novine 26/17) su:

  • Erik Fabijanić, predsjednik,      
  • Vojko Braut, član i
  • Marin Klanac, član.