Objavljeno u medijima

14. 4. 2022.

HRVATSKI TURIZAM NAPRAVIO ZAOKRET PREMA ODRŽIVOSTI

Novi list, Robert Šimonović, snimio Marko Gracin