Objavljeno u medijima

23. 2. 2022.

Prvi konkretan korak prema dugo čekanoj Plavoj magistrali

Novi list, Mladen Trinajstić