Vrsta
plana
Broj
Službenih
Novina
PDF link Naziv plana Faza izrade
(vrsta odluke)
PPUG 2003-21 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Kastva Donesen
PPUG 2006-14 PDF datoteka Prostorni plan uređenja Grada Kastva - Usklađenje s Uredbom o uređenju i zaštiti ZOP-a Donesen
UPU 1999-23   Odluka o Urbanističkom planu uređenja sportsko-rekreacione zone SR-22 Kastav Donesen
UPU 2006-37 PDF datoteka Odluka o Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacione zone SR-22 Kastav Donesen
UPU 2004-37 PDF datoteka Odluka o Urbanističkom planu uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 RZ Žegoti Donesen
DPU 1999-21 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Grada Kastva Donesen
DPU 1999-23   Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o Detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Grada Kastva Donesen
DPU 2004-37   Ispravak elaborata Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva Donesen
DPU 2007-22 PDF datoteka Odluka o izmjenama i dopunama odluke o Detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Grada Kastva Donesen
DPU 2009-03 PDF datoteka Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Grada Kastva Donesen
DPU 2001-19 PDF datoteka Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela naselja Rubeši Donesen
DPU 2010-25 PDF datoteka Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Grada Kastva Donesen
PPUG 2010-13 PDF datoteka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prostornom planu uređenja Grada Kastva Donesen
UPU 2011-15 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 15 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1 - 5c Donesen
UPU 2011-21 PDF datoteka Odluka o donošenju UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav oznake N1 - 3 Donesen
UPU 2011-38 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU 1) Donesen
UPU 2014-02 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 14 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 Donesen
UPU 2015-18 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 3 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-b Donesen
UPU 2012-07 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 4 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3-gospodarske namjene Donesen
PPUG 2013-16 PDF datoteka Odluka o II.Izmjenama i dopunama Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Kastva Donesen
PPUG 2011-21 PDF datoteka Ispravak tehničke greške u Prostornom planu uređenja grada Kastva Donesen
UPU 2013-34 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o Urbanističkom planu uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU1) Donesen
DPU 2014-02 PDF datoteka Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja (DPU 8) Donesen
PPUG 2013-36 PDF datoteka Zaključak o ispravku granice obuhvata DPU-a naselja Rubeši u kartografskim prikazima II. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Kastva Donesen
PPUG 2015-18 PDF datoteka Odluka o Ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Kastva Donesen
UPU 2016-10 PDF datoteka Odluka o I. Izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1- Radna zona Žegoti Donesen
UPU 2015-22 PDF datoteka Odluka o donošenjui Urbanističkog plana uređenja UPU 17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 Donesen
DPU 2014-21 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva Donesen
UPU 2017-24 PDF datoteka Odluka o donošenju II Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-a (UPU1) Donesen
UPU 2016-25 PDF datoteka Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 Donesen
UPU 2017-13 PDF datoteka Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 8b Jardasi jug za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-7c Donesen
UPU 2017-03 PDF datoteka Odluka o donošenju Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja groblja Donesen
UPU 2017-01   Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, dio N1-3 (pročišćeni tekst) Donesen
UPU 2017-03   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU 5) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2a, N1-2b i N1-2d, Pavletići-Žegoti-Bani U izradi
UPU 2017-05   Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 - Radna zona Žegoti (pročišćeni tekst) Donesen
PPUG 2017-05   Prostorni plan uređenja Grada Kastva (Pročišćeni tekst odredbi za provođenje) Donesen
UPU 2017-13   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 6 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c - Klesarija U izradi
PPUG 2017-32   Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Kastva sa Zakonom o prostornom uređenju U izradi
UPU 2018-04   Zaključak o ispravci tehničke greške u grafičkom dijelu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-a (UPU1) Donesen