Grad / Opcina
Vrsta plana
Status plana
Grad / Opcina Vrsta plana Broj sluzbenog glasila   Naziv odluke Status plana
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatija
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja naselja Opatija (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opatije (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja naselja Opatija (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 turističke zone uz naselje Katinići T1-6
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen