Registar prostornih planova - sadržaj i preporuke za korištenje

Registar prostornih planova sadrži popis svih važećih planova i planova koji su u izradi na području Primorsko-goranske županije. Popis se ažurira na dnevnoj bazi i nadopunjuje s kartografskim dijelovima i obrazloženjem plana u .pdf obliku. Prostorni planovi objavljeni u Registru prostornih planova i u Geoportalu Primorsko-goranske županije istovjetni su originalu plana ovjerenom od strane nositelja izrade i dodatno zaštićeni elektroničkim potpisom.

Mobilnu aplikaciju VidiPlan  za pregledavanje prostornih planova preuzmite na

Nazivi kartografskih prikaza pojednostavljeni su kao karta 1-4, a njihovi puni nazivi vidljivi su na sastavnici svake karte. Karta 1 je uvijek NAMJENA, karta 2 je INFRASTRUKTURA, Karta 3 su UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE, a Karta 4 su GRAĐEVINSKA PODRUČJA ili UVJETI GRADNJE.

Sve Odluke u vezi prostornih planova koje nisu objavljene u Službenim novinama Primorsko- goranske županije, nego su objavljene u Službenim glasilima pojedinih općina i gradova, (izuzev Grada Rijeke) preuzete su i spremljene na server Zavoda u svrhu objave na stranicama Registra prostornih planova.

Za ispravno otvaranje .pdf datoteka i pregledavanje karata preporučamo korištenje Internet preglednika Microsoft Internet Explorer verzije 7.0 ili više i Adobe Reader-a ver. 9 ili više verzije. Ukoliko se koristi neki drugi preglednik potrebno je podesiti otvaranje .pdf datoteka s Acrobat Readerom.

Pretraživanje Registra moguće je kombiniranjem ponuđenih vrijednosti iz polja: RH/PGŽ/Grad/Općina (osim za PPPPO),  Vrsta plana i Status plana.

Uočite li u Registru netočne podatke, krive linkove i sl. molimo vas da nas o tome obavijestite putem kontakt obrasca.

 

UPUTE ZA UGRADNJU SADRŽAJA REGISTRA NA STRANICE GRADOVA I OPĆINA – iframe 

Za potrebe prikaza sadržaja Registra prostornih planova na internetskim stranicama jedinica lokalne samouprave (JLS), pripremljen je iframe, HTML element za jednostavnu ugradnju sadržaja na vanjske stranice.