DANI OTVORENIH VRATA

Dragi učenici,
kao i svake godine, organiziranjem Otvorenih vrata Zavoda želimo vas  upoznati s poslovima prostornog planiranja i suvremenim izazovima s kojima se susrećemo. Nadamo se da ćemo vas uspjeti zainteresirati i pomoći vam pri odabiru daljnjeg smjera u školovanju te pripremiti vas za ulogu odgovornih građana zajednice koji aktivno sudjeluju u postupcima prostornog planiranja. 

Adam Butigan, mag. ing. geod.,
ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije

 

Zašto je prostorno planiranje bitno?

Kroz prostorno planiranje usmjerava se razvoj na određena područja te se stvaraju preduvjeti za kvalitetan život postojećih i budućih stanovnika. Tako se u prostornim planovima planiraju naselja sa svim potrebnim funkcijama (vrtići, škole, sportska igrališta, zdravstvene stanice, bolnice, crkve itd.), planiraju se gospodarske zone, sva potrebna prometna i ostala infrastruktura, a štite se vrijedna područja prirodne i kulturne baštine.

Prostornim planiranjem nastoji se usuglasiti različite interese u istom prostoru te time uspostaviti ravnotežu između zaštite prostora i njegovog razvoja. Na prostornim planovima temelji se sva aktivnost u prostoru, njegovo uređenje i zaštita.

 

 

Posao prostornog planera

Osnovni zadatak prostornih planera je izrada prostornih planova svih razina u sklopu čega skupljaju podatke o stanju u prostoru, stanju gospodarstva, stanju okoliša i prirode. Izrađuju analize različitih faktora odnosno segmenata koji utječu na prostorni raspored djelatnosti. Sastavni dio posla prostornog planera je i ocjena izrađenih prostornih planova te predlaganje izrade novih, ili izmjene postojećih prostornih planova.

Uza sve navedeno, potrebna je konstantna edukacija kako bi bili u toku s novim zakonima i trendovima u planiranju.

 


 

Tko izrađuje prostorne planove?

S obzirom na to da prostorni plan utječe na sve segmente života i rada, izrada prostornog plana mora biti interdisciplinarni timski rad, gdje je radna ekipa sastavljena od brojnih stručnjaka. Arhitekt koordinira i vodi izradu cijelog plana, a odabir stručnjaka koji su uključeni ovisi o sadržaju i obuhvatu prostornog plana. Tako u izradu plana mogu biti uključeni inženjeri građevine (promet, infrastruktura), geodezije (priprema podloga), pravnici (normativni dio plana), geografi, ekonomisti, sociolozi, demografi, biolozi, geolozi, inženjeri šumarstva i dr.

 

Više o prostornom planiranju i kako čitati prostorni plan možete naći na web stranici virtualne izložbe.

 

Svi prostorni planovi za područje Primorsko-goranske županije pohranjeni su u Informacijskom sustavu prostornog uređenja Županije i dostupni putem preglednika VidiPlan i PratiPlan.

VidiPlan - pregled planova putem GPS lokacije ili područja odabranog na karti. 
PratiPlan - praćenje statusa javnih rasprava i preblilježba na obavijesti o planovima u izradi.