Zbornik radova, 2015. godina

PROSTORNO PLANIRANJE KAO ČIMBENIK RAZVOJA U ŽUPANIJAMA, ZBORNIK RADOVA, 2015. GODINA

PREDGOVORI

 1. prof. dr. sc. Dora SMOLČIĆ JURDANA
 2. prof. mr. sc. Boris KORUŽNJAK
 3. dr. sc. Ivanka AVELINI HOLJEVAC, professor emeritus:
  ZNANSTVENI OSVRT NA ZBORNIK RADOVA SA STRUČNOG SKUPA PROSTORNO PLANIRANJE KAO ČIMBENIK RAZVOJA U ŽUPANIJAMA

OPĆE TEME

 1. prof. dr. sc. Ivan ROGIĆ
  O TRI NAČINA VRJEDNOVANJA PROSTORA U HRVATSKOM DRUŠTVU
 2. prof. dr. sc. Dragomir SUNDAĆ, dr. sc. Mirjana BABIĆ
  INTELEKTUALNI KAPITAL U FUNKCIJI RAZVOJA NACIONALNOG GOSPODARSTVA
 3. prof. dr. sc. Vidoje VUJIĆ
  PROSTORNI ASPEKT EKONOMSKIH I DEMOGRAFSKIH POTENCIJALA U HRVATSKOJ
 4. prof. dr. sc. Mladen ČRNJAR, Vedrana PETROVIĆ
  MEĐUODNOS REGIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE I PROSTORNOG PLANA
  PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
 5. mr. sc. Hrvoje MARUŠIĆ, mr. sc. Ingrid SZABO
  ČLANSTVO U EUROPSKOJ UNIJI KAO POTICAJ I OKVIR RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
 6. doc. dr. sc. Kristina ČRNJAR
  DOPRINOS VISOKOGA OBRAZOVANJA RAZVOJU I IMPLEMENTACIJI OBRAZOVANJA
  ZA ODRŽIVI RAZVOJ
 7. prof. dr. sc. Bruno GRBAC, Vedrana PETROVIĆ
  JAVNOST - PARTNER U IZRADI REGIONALNIH STRATEGIJA RAZVOJA
 8. doc. dr. sc. Ljudevit KRPAN
  INFRASTRUKTURNI SUSTAVI KAO JEDAN OD PREDUVJETA UJEDNAČENOG
  REGIONALNOG RAZVOJA
 9. Srđan ŠKUNCA
  KOLIKO SU HRVATSKI VELIKI GRADOVI DOISTA VELIKI?
 10. doc. dr. sc. Lela TIJANIĆ
  ULOGA URBANE EKONOMIKE U RAZVOJU URBANE EKONOMIJE
 11. doc. dr. sc. Zvonimira ŠVERKO GRDIĆ
  ODRŽIVI RAZVOJ OBALNOG PODRUČJA

PROSTORNO PLANIRANJE

 1. prof. dr. sc. Srečko PEGAN
  ZNANOST U FUNKCIJI PLANIRANJA PROSTORNOG RAZVOJA
 2. doc. dr. sc. Sanja GAŠPAROVIĆ, v. asist. dr. sc. Lea PETROVIĆ KRAJNIK
  KONCEPTI PROSTORNOG RAZVOJA NA PRIMJERIMA URBANISTIČKIH RADIONICA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA SVEUČILISTA U ZAGREBU
 3. Helena KNIFIĆ SCHAPS
  STRATEŠKE ODREDNICE PROSTORNOG RAZVOJA EU S OSVRTOM NA SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE
 4. mr. sc. Irena MATKOVIĆ
  USUSRET STRATEGIJI PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
 5. dr. sc. Danko MARKOVINOVIĆ, mr. sc. Ljerka MARIĆ, dr. sc. Marijan MARJANOVIĆ, Vladimir MAJETIĆ
  PRIMJENA GEODETSKIH PODATAKA U PROSTORNOM PLANIRANJU
 6. Duško DOBRILA
  PROSTORNI PLAN KAO OSNOVA ZA UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM (ISKUSTVA U PLANIRANJU OBALNOG PROSTORA)
 7. Miroslav ŠTIMAC
  ULOGA I ZNAČENJE ŽUPANIJSKOG ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE
 8. dr. sc. Mirjana BABIĆ
  PROSTORNO PLANIRANJE - TEMELJNI ČIMBENIK DUGOROČNO ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA
 9. mr. sc. Ninoslav DUSPER
  PODUZETNIŠTVO U PROSTORNOM PLANIRANJU

PROSTORNO PLANIRANJE U ŽUPANIJAMA

 1. Andrija RANDIĆ
  RETROSPEKTIVA PROSTORNOG PLANIRANJA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
 2. Zoran SKALA
  POGLED NA BUDUĆNOST PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE IZ REALNOG SVIJETA S REALNIM OGRANIČENJIMA
 3. doc. dr. sc. Koraljka VAHTAR-JURKOVIĆ
  PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
 4. mr. sc. Sonja ŠIŠIĆ
  PROSTORNO PLANIRANJE U FUNKCIJI ZAŠTITE VRIJEDNE PRIRODNE BAŠTINE, PRIMJER PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
 5. Adam BUTIGAN, Jasna JURETIĆ, Ines TOMADIN, Jasna DORIČIĆ
  INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
 6. Fernando KIRIGIN, Zdenko TUPANJAC
  SURADNJA GRADA OPATIJE I JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
  PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
 7. Đanino SUČIĆ
  SURADNJA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
  I GOSPODARSKIH SUBJEKATA - PRIMJER LOšINJSKE PLOVIDBE - HOLDINGA d.d.
 8. Nives KOZULIĆ, dr. sc. Vlasta FRANIČEVIĆ
  UTJECAJ PROSTORNOG PLANIRANJA NA RAZVOJ AKVAKULTURE NA PRIMJERU
  ZADARSKE ŽUPANIJE
 9. Željka KUČINIĆ
  STRUČNA SURADNJA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
  S GRADOVIMA I OPĆINAMA
 10. Margita MALNAR, Goran ŠALIĆ, Valentina ŠERBEC
  ANALIZA UTJECAJA PROSTORNIH PLANOVA I PLANSKIH POSTAVKI NA RAZVOJ
  GOSPODARSKIH ZONA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
 11. mr. sc. Ivica TRUMBIĆ
  OBALNI PLAN ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE: OCJENA RANJIVOSTI I SCENARIJI
  BUDUĆEG RAZVOJA
 12. Igor ČIŽMEK
  PROSTORNO PLANIRANJE NA PRAGU INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

TURIZAM

 1. dr. sc. Jasenka KRANJČEVIĆ
  UTJECAJ PROSTORNOG PLANIRANJA NA RAZVOJ TURIZMA
 2. Ivo BAŠIĆ
  NOVI TRENDOVI U FUNKCIJI POVEĆANJA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG TURIZMA
  U 21. STOLJEĆU
 3. dr. sc. Neven IVANDIĆ, dr. sc. Ivo KUNST, mr. sc. Neda TELIŠMAN-KOŠUTA
  PLANIRANJE RAZVOJA ZDRAVSTVENO-TURISTIČKIH DESTINACIJA: PRIMJER KVARNERA
 4. prof. dr. sc. Dora SMOLČIĆ JURDANA
  RAZVOJ TURIZMA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
 5. Ingrid PALJAR
  UTJECAJ PROSTORNO PLANSKE REGULATIVE NA PLANIRANJE GOLFA
 6. Niko MRČIĆ, Zoran DANILOV, Petar MATKOVIĆ, Nora NIKŠIĆ
  PLANERSKO VREDNOVANJE IZDVOJENIH ZONA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE
  NAMJENE UNUTAR ZOP-a (PROSTOR OGRANIČENJA) NA PODRUČJU
  SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE