Uvjeti korištenja

Pristupom web stranici zavod.pgz.hr i podacima sadržanim u webGIS pregledniku Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije korisnik prihvaća sljedeće uvjete korištenja:

 • Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat uporabe podataka s web-gis preglednika Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko goranske županije,
 • korisnik podataka prihvaća sve rizike koji mogu nastati njihovim korištenjem i prihvaća ih koristiti isključivo za vlastite potrebe i na vlastitu odgovornost,
 • zabranjeno je svako mijenjanje, umnožavanje i distribuiranje podataka u bilo kojem obliku,
 • podatke nije dopušteno distribuirati prema trećim osobama,
 • podaci se mogu u svako vrijeme ažurirati i za te promjene ne snosimo odgovornost,
 • Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije raspolaže pravima za dizajn i programska rješenja,
 • Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i ne odgovara za posljedice nastale zbog tih promjena,
 • Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije ne jamči da će ova Internet lokacija biti u svako vrijeme dostupna korisnicima,
 • Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije prati informacije o preuzetom sadržaju, broju posjetitelja, vremenu posjeta, vrsti pretraživača i operativnih sustava, kao i demografske podatke posjeta po zemljama, načinu pristupa našoj web stranici (izravno ili preko drugog linka), a sve u statističke svrhe i analize koje služe poboljšanju sadržaja web stranice.

Tehničke preporuke

 • Za pregledavanje karata u Registru prostornih planova (pdf datoteke) preporučamo korištenje Adobe Reader-a ver. 9 ili više.
 • Brzina iscrtavanja karte u webGIS pregledniku ovisi o veličini karte. Veća karta se sporije iscrtava. Veličina karte mijenja se proporcionalno veličini Vašeg preglednika.
 • Uporaba javascripta mora biti omogućena.