Pregled izrađenih zbornika radova, priručnika, knjiga i vodiča na kojima je Zavod sudjelovao

"30 godina Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije (1985. – 2015.)" 2015. godina, Kazalo, Monografija i zbornik radova 

Prostorno planiranje kao čimbenik razvoja u županijama, zbornik radova, 2015. godina (pojedinačni radovi)

"Prostorno planiranje u Primorsko-goranskoj županiji - povijest, stanje, perspektive"
Kazalo knjige,  Knjiga, 2011. godina (pdf)

Džepna karta Primorsko-goranske županije
mjerilo 1:150000, 2010. godina

Vodič za korištenje sunčeve energije u Primorsko-goranskoj županiji

"Vodič za korištenje sunčeve energije u Primorsko-goranskoj županiji"
Priručnik (PDF), 2008. godina

Analiza razvojnih potencijala otoka

"Analiza razvojnih potencijala otoka (na primjeru Primorsko-goranske županije i otoka Ilovika)"
Međunarodna radionica - zbornik radova, 2005.

"Revitalizacija kulturno-povijesnih cjelina u PGŽ na primjeru grada Kastva"
INTERREG IIIB CADSES CONSPACE - radionica zbornik radova, 2004.U smjeru održivosti

"U smjeru održivosti"
Priručnik za gradove i općine, 2004.

NP Risnjak - 50  godina

"Nacionalni park Risnjak - 50. godina"
Publikacija, prosinac 2003.

Prirodna baština PGŽ

"Prirodna baština Primorsko-goranske županije (vrijednost koja nestaje)"
Knjiga, 2003.

Kako štititi prirodu u PGŽ

"Kako štititi prirodu u Primorsko-goranskoj županiji"
Kratki vodič kroz propise i vrste, 2002.Važnost strateške procjene utjecaja na okoliš u upravljanju prostorom i razvojem

"Važnost strateške procjene utjecaja na okoliš u upravljanju prostorom i razvojem"
Okrugli stol zbornik radova, 2003.

Kulturno povijesna baština PGŽ

"Kulturno povijesna baština PGŽ - graditeljska baština"
Knjiga, 2005.