Izvadak iz prostornog plana PGŽ

Izvadak iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije sastoji se od:


Napomena:
Područje Vašeg izvatka odabrati ćete iz ponuđenih sekcija. Možete odabrati jednu ili više sekcija. 
Vrijeme pripreme izvatka može potrajati i 10 minuta, ovisno o broju sekcija i Internet brzini.

Kartografski dio izvatka iz prostornog plana Primorsko-goranske županije čini:

  • početna stranica s identifikacijskim brojem izvatka te podacima o osobi ili tvrtki koja je zatražila izvadak i
  • 9 kartografskih prikaza s pripadajućim tumačem znakovlja:

1. Korištenje i namjena prostora
2a. Infrastrukturni sustavi - Elektroenergetika
2b. Infrastrukturni sustavi - Cjevovodni transport nafte i plina
2c. Infrastrukturni sustavi - Korištenje voda, vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda i uređenje vodotoka i voda
3a. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Zaštita prirodne baštine
3b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Zaštita kulturno povijesnog nasljeđa
3c. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Kakvoća podzemnih i površinskih voda i područja posebne zaštite voda
3d. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja i dijelovi ugroženog okoliša i područja posebnih ograničenja u korištenju
3e. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju