Znanstveno-stručna analiza prostorno-ekonomskih i ekoloških čimbenika turističkih zona
u Primorsko-goranskoj županiji


Znanstveno-stručna analiza prostorno-ekonomskih i ekoloških čimbenika turističkih zona u Primorsko-goranskoj županiji rađena je kao separatna studija za potrebe Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Analizu je izradio Institut za turizam iz Zagreba, a dovršena je u lipnju 2010. godine.

Sažetak finalnog dokumenta i cjelokupna analiza dostupni su u pdf –u (Arobat Reader 8 ili više):

Sažetak finalnog dokumenta

Znanstveno-stručna analiza: