Novo u registru

Novo u registru
Temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) članka 88. stavak 1, Zavod za prostorno uređenje putem ovih web stranica obavještava javnost da su objavljene niže navedene odluke o izradi prostornih planova, a sve ostale informacije o planovima u izradi (Obavijesti o izradi prostornog plana, informacije o javnim raspravama i izvješća o javnim raspravama) dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Grad/Općina Vrsta plana
Grad/Općina Vrsta plana Broj službenog glasila Naziv odluke o izradi plana
Grad/Općina: Crikvenica Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-26 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene "Nazor-Antić"
Grad/Općina: Klana Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-23 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 K5 - POSLOVNA ZONA ''KLANA-PILANA''
Grad/Općina: Rab Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-20 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Izmjena Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak
Grad/Općina: Kastav Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-13 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 6 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c - Klesarija
Grad/Općina: Bakar Vrsta plana: PPUG Broj službenog glasila: 2017-13 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izmjeni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra
Grad/Općina: Bakar Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-13 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo
Grad/Općina: Vrbnik Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-11 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja 'Uvala Melska' (UPU 4)
Grad/Općina: Čavle Vrsta plana: DPU Broj službenog glasila: 2017-10 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja DPU 4 - Groblja Cernik (G1)
Grad/Općina: Mali Lošinj Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-08 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja »Artatore« (UPU 5)
Grad/Općina: Novi Vinodolski Vrsta plana: DPU Broj službenog glasila: 2017-07 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA
Grad/Općina: Novi Vinodolski Vrsta plana: PPUG Broj službenog glasila: 2017-07 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izmjeni Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
Grad/Općina: Skrad Vrsta plana: PPUO Broj službenog glasila: 2017-07 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad
Grad/Općina: Cres Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-06 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Miholašćica (NA 12-1)
Grad/Općina: Baška Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-06 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-2 - Baška-Zarok (N1-2) s III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška
Grad/Općina: Baška Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-06 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-1 - Baška (N1-1) sa III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška
Grad/Općina: Bakar Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-05 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Kukuljanovo - NA 2 (UPU 20)
Grad/Općina: Bakar Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-05 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Krasica - NA 4-2 (UPU 21)
Grad/Općina: Bakar Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-05 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijelova naselja Hreljin NA 7-1 i 3 (UPU 22)
Grad/Općina: Bakar Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-05 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Zlobin - NA 10-1 (UPU 23)
Grad/Općina: Bakar Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-05 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Zlobinsko Brdo - NA 11-5 (UPU 24)
Grad/Općina: Bakar Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-05 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijelova naselja Lepenice - NA 15-2-5 (UPU 25)
Grad/Općina: Novi Vinodolski Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-04 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
Grad/Općina: Viškovo Vrsta plana: PPUO Broj službenog glasila: 2017-04 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
Grad/Općina: Kraljevica Vrsta plana: PPUG Broj službenog glasila: 2017-03 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (PPU GK)
Grad/Općina: Kraljevica Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-03 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2-1 Kraljevica-Podbanj
Grad/Općina: Kraljevica Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-03 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2-2 Kraljevica-Podbanj
Grad/Općina: Kraljevica Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-03 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU K3 - Kraljevica: poslovna zona Lukićevo
Grad/Općina: Kastav Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-03 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU 5) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2a, N1-2b i N1-2d, Pavletići-Žegoti-Bani
Grad/Općina: Fužine Vrsta plana: PPUO Broj službenog glasila: 2017-02 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Fužine
Grad/Općina: Ravna Gora Vrsta plana: PPUO Broj službenog glasila: 2017-02 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora
Grad/Općina: Kraljevica Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2017-01 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 5 ugostiteljsko turističke zone Javorišće-Podbanj T2-2
Grad/Općina: Matulji Vrsta plana: PPUO Broj službenog glasila: 2016-31 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Matulji sa Zakonom o prostornom uređenju
Grad/Općina: Novi Vinodolski Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-28 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja novog groblja Novi Vinodolski (UPUG5)
Grad/Općina: Mali Lošinj Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-28 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9) (Službene Novine PGŽ 37/13 i 37/15)
Grad/Općina: Punat Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-27 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o I. izmjeni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b
Grad/Općina: Opatija Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-26 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)
Grad/Općina: Opatija Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-26 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ika Oprić UPU 3
Grad/Općina: Matulji Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-24 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8)
Grad/Općina: Crikvenica Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-23 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Kačjak (Dramalj) - T1-3 zajedno sa zonom kampa-autokampa T3-2
Grad/Općina: Vrbnik Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-22 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1
Grad/Općina: Čavle Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-19 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 21 - Poslovna zona Jelenje (K4)
Grad/Općina: Dobrinj Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-13 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 građevinskog područja N-3 Klimno
Grad/Općina: Dobrinj Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-13 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 9 građevinskog područja K-4 Brestovica (Gostinjac)
Grad/Općina: Rijeka Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-13 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo
Grad/Općina: Matulji Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-13 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja
Grad/Općina: Viškovo Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-12 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima
Grad/Općina: Viškovo Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-12 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)
Grad/Općina: Brod Moravice Vrsta plana: PPUO Broj službenog glasila: 2016-08 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brod Moravice
Grad/Općina: Rab Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-04 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 48 - trajektna luka Mišnjak (IS 4)
Grad/Općina: Rab Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-04 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 1 - Rab, Palit, Banjol
Grad/Općina: Rab Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-04 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 17 - Supetarska Draga (NA 6 1, NA 6 3)
Grad/Općina: Rab Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-04 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 18 - Supetarska Draga (NA 6 4, NA 6 5)
Grad/Općina: Rab Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-04 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 19 - Supetarska Draga (NA 6 6, NA 6 7)
Grad/Općina: Rab Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-04 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 20 - Supetarska Draga (NA 6 8, NA 6 9)
Grad/Općina: Skrad Vrsta plana: PPUO Broj službenog glasila: 2016-04 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Skrad sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13)
Grad/Općina: Kraljevica Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2016-03 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja uvale Črišnjeva
Grad/Općina: Mali Lošinj Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2015-37 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Sunčana uvala (Službene novine PGŽ 8/08)
Grad/Općina: Punat Vrsta plana: PPUO Broj službenog glasila: 2015-37 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat
Grad/Općina: Vinodolska općina Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2015-31 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Bribir u mjestu Podgori, NA 1-5-3
Grad/Općina: Mali Lošinj Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2015-25 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Baldarin /UPU 22/ - smanjeni obuhvat
Grad/Općina: Krk Vrsta plana: PPUG Broj službenog glasila: 2015-23 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka
Grad/Općina: Mali Lošinj Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2015-17 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Belej (UPU1)
Grad/Općina: Mali Lošinj Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2015-17 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana Osor (UPU 19)
Grad/Općina: Mali Lošinj Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2015-17 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Ustrine (UPU 26 )
Grad/Općina: Dobrinj Vrsta plana: PPUO Broj službenog glasila: 2015-16 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj
Grad/Općina: Lopar Vrsta plana: PPUO Broj službenog glasila: 2015-14 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana ređenja Općine Lopar
Grad/Općina: Cres Vrsta plana: PPUG Broj službenog glasila: 2015-11 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Cresa
Grad/Općina: Klana Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2015-10 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1 Klana i građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T1-hotel
Grad/Općina: Čavle Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2015-07 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 11- Sportski centar Platak R6 2
Grad/Općina: Vrbovsko Vrsta plana: PPUG Broj službenog glasila: 2015-06 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi II.(Ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vrbovskog
Grad/Općina: Viškovo Vrsta plana: DPU Broj službenog glasila: 2015-06 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo - DPU 17
Grad/Općina: Rijeka Vrsta plana: DPU Broj službenog glasila: 2015-04 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu
Grad/Općina: Rijeka Vrsta plana: DPU Broj službenog glasila: 2015-04 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči
Grad/Općina: Bakar Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2015-03 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8 zone poslovne namjene K3
Grad/Općina: Crikvenica Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2015-02 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportskog centra Jadranovo(Havišće) - R1_1
Grad/Općina: Kostrena Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2015-02 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU građevinskog područja za sportsko-rekreacijsku namjenu R-1 u Kostreni
Grad/Općina: Kostrena Vrsta plana: PPUO Broj službenog glasila: 2015-02 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena - određivanje lokacije reciklažnog dvorišta
Grad/Općina: Matulji Vrsta plana: DPU Broj službenog glasila: 2014-23 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 7 Stambene zone "Puhari"
Grad/Općina: Crikvenica Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2014-17 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Dupci (K6)
Grad/Općina: Rijeka Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2014-08 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko rekreacijskog područja Kantrida
Grad/Općina: Mošćenička Draga Vrsta plana: PPUO Broj službenog glasila: 2014-05 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređanja Općine Mošćenička Draga
Grad/Općina: Kraljevica Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2014-05 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana UPU 8 zone sportsko-rekreativne namjene R12 Šmrika
Grad/Općina: Omišalj Vrsta plana: DPU Broj službenog glasila: 2013-50 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izmjeni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju
Grad/Općina: Lopar Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2013-30 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU turističke zone uv.Crikvena Dražica
Grad/Općina: Lopar Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2013-22 Naziv odluke o izradi plana: Ispravak Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU poslovne zone Sorinj s proširenjem
Grad/Općina: Lopar Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2012-22 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU naselja Livačina (NA 1 5)
Grad/Općina: Opatija Vrsta plana: DPU Broj službenog glasila: 2012-15 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Triestine - DPU 2
Grad/Općina: Lopar Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2012-03 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU turističke i sportske zone Livačina
Grad/Općina: Krk Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2011-39 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o Izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - kamp Glavotok (T3)
Grad/Općina: Lopar Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2011-37 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Matahlići
Grad/Općina: Omišalj Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2011-04 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 10 - Štalice
Grad/Općina: Omišalj Vrsta plana: DPU Broj službenog glasila: 2011-04 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja III - Polje
Grad/Općina: Omišalj Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2010-42 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 1-Omišalj
Grad/Općina: Omišalj Vrsta plana: DPU Broj službenog glasila: 2009-31 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Mulic
Grad/Općina: Omišalj Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2008-04 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 - Petrokemijski pogon
Grad/Općina: Rab Vrsta plana: UPU Broj službenog glasila: 2007-18 Naziv odluke o izradi plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25-Kampor (T2 1)
Grad/Općina: Omišalj Vrsta plana: DPU Broj službenog glasila: 2001-28 Naziv odluke o izradi plana: DPU Placa u Njivicama