Geoportal županije

Geoportal Primorsko-goranske županije je internet portal koji omogućuje pregledavanje, pretraživanje, preklapanje i preuzimanje raznih prostornih podataka za područje čitave Županije.

Geoportal kreira, razvija i održava JU Zavod za prostorno uređenje u suradnji s tvrtkom Gdi.

Podaci su dostupni putem dva preglednika:

  • Preglednik prostornih planova obuhvaća grafički prikaz područja obuhvata svih kategorija prostornih planova raznih statusa (važeći planovi, planovi u izradi, obveza donošenja plana). Podatke održava JU Zavod za prostorno uređenje.
  • Preglednik pomorskog dobra - podatke održava Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.
  • Preglednik lovišta obuhvaća grafički prikaz državnih i zajedničkih lovišta u PGŽ, a podaci su u nadležnosti Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ.

Jedinice lokalne samouprave evidentirane kao Registrirani korisnici mogu pregledavati dodatni sadržaj pomoću  aplikacije: