Geoportal županije

Geoportal Primorsko-goranske županije je internet portal koji omogućuje pregledavanje, pretraživanje, preklapanje i preuzimanje raznih prostornih podataka za područje čitave Županije. Geoportal kreira, razvija i održava JU Zavod za prostorno uređenje u suradnji s tvrtkama GDi i NetCom.


Registrirani korisnici - Jedinice lokalne samouprave