Novosti

  • Zakonom o prostornom uređenju propisano je da svaka Županija razmatra izvješće o stanju u prostoru, kao četverogodišnji dokument praćenja stanja u prostoru na područnoj (regionalnoj) razini. Početkom prošle godine, po dobivanju svih potrebnih podataka koji su nužni za izradu jednog takvog iscrpnog i detaljnog dokumenta, Zavod je pristupio izradi Izvješća za razdoblje 2013. - 2016., a s ciljem izvještavanja Županijske skupštine, kao i stručne i šire javnosti, o prostornom razvoju Primorsko-goranske županije u navedenom razdoblju.

    Izvješće su na konferenciji za novinare predstavili župan Zlatko Komadina, pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Koraljka Vahtar – Jurković i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje PGŽ Adam Butigan.

    Svrha izrade Izvješća je dobivanje sveobuhvatnog pregleda prostornog razvoja i planiranja prost...


    Pročitajte više