Novosti

  • Obzirom na izvanredne okolnosti u Republici Hrvatskoj vezano za pandemiju virusa COVID-19, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dalo je 20. ožujka 2020. godine  naputak vezano za provedbu javnih rasprava o prijedlozima prostornih planova. 

    Ministarstvo preporuča da se postupci izrade prostornih planova privremeno zaustave, te dovrše kada to bude moguće sukladno važećim mjerama. Za slučaj da se ipak želi održati javno izlaganje tijekom trajanja ovih izvanrednih okolnosti date su upute o načinu održavanja javnih izlaganja putem livestream servisa.

    Naputak >>


    Proèitajte više
  • U prostorijama Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije predstavljen je projekt „Analiza ranjivosti obalnog pojasa Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora“. Cilj projekta je znanstveno-stručno utemeljena analiza ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije, u odnosu na očekivane klimatske promjene i rast morske razine, tako da se odredi stupanj ugroženosti priobalnih građevinskih područja (postojećih i planiranih) te prirodnih obala. Ovisno o stupnju ugroženosti, definirat će se smjernice i kriteriji za buduće planiranje priobalnog prostora županije. Nositelj izrade je Zavod za prostorno uređenje PGŽ, a partner u izradi je Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Prezentacija je organizirana kako bi se s projektom upoznali predstavnici jedinica lokalne samouprave te županijskih lučkih uprava, čije je sudjelovanje nužno u provođenju ovakvih vrsta istraživanja.


    Proèitajte više