Novosti

sij vel ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro
 • 23. 7. 2021.

  NAJAVA 22. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

  Dana 28. srpnja 2021. godine održati će se 22. sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“.

 • U srijedu, 14. srpnja 2021. održano je online predavanje na temu: Analiza ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora, a u organizaciji Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

  Sve češće i sve nepredvidljivije neprilike prouzročene su klimatskim promjenama, od kojih je najnepovoljnija posljedica na hrvatskoj obali zasigurno porast razine mora. Dosadašnja istraživanja pokazuju da se do kraja 21. st. očekuje rast razine mora od 62 +/- 14 cm, a što će imati značajne posljedice na obalama Primorsko-goranske županije čija je ukupna duljina 1.235 km. Štetne posljedice će se očitovati kroz plavljenja dijelova naselja smještenih na najnižim obalnim područjima, oštećenja obalne infrastrukture, zaslanjenja krških vodonosnika, pojačane erozije obala i sl. Najugroženije će biti niske zone obalnih naselja i gradova.

  Porast razine mora odvijat će se kroz duži vremenski period, što omogućuje pravov...


  Proèitajte više
 • Znanstveno vijeće za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i časopis Mjera Društva arhitekata Dubrovnik organizirali su 17. svibnja 2021. online Kolokvij naziva „Turizam i stanovanje“ na kojem su, kroz petnaestak prezentacija različitih stručnjaka, obrađene teme stanovanja i kvalitete života u lokalnim zajednicama koje su u posljednjih nekoliko desetljeća postale izrazito ovisne o turizmu.

  Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije  se, u suradnji s Institutom za turizam, uključio u Kolokvij kroz prezentaciju naziva „Turističko zauzimanje građevinskih područja naselja: Izazovi razvoja lokalnih zajednica“. 

  U prezentaciji se, na temelju provedenih recentnih istraživanja, ukazalo da je pritisak turizma na građevinska područja naselja, gdje konkurira lokalnom stambenom fondu, znatno viši od statistički registriranog, pri čemu je realan i njegov daljnji rast. Istovremeno, iako istraživanja stavova lokalnog stanov...


  Proèitajte više