Novosti

  • Preminuo je prof.dr.sc. Mladen Črnjar, dugogodišnji ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i član Županijskog poglavarstva od prvog saziva 1993. do kraja 2007. godine. Cijeli svoj profesionalni vijek, veliko znanje i neiscrpnu energiju utkao je u razvoj našeg kraja. Pamtit ćemo ga kao osobu iznimno stručnu, kooperativnu te posvećenu poslu i funkcijama koje je u svom profesionalnom vijeku uspješno obnašao.

    Prof.dr.sc. Mladen Črnjar rođen je u Rijeci 1947. godine. Nakon Tehničke škole završio je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Na istom je fakultetu doktorirao 1996. godine. Ravnatelj Zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje bio je u razdoblju od 1994. do 2007. godine, a od 2008. do 2016. godine je bio ravnatelj Javne ustanove “Zavod za ...


    Proèitajte više