Novosti

 • Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije temeljem iskazane inicijative Turističke zajednice Gorskog kotara izrađuje studiju: Prostorni identiteti ruralnih naselja Gorskog kotara, koja razmatra mogućnosti uspostavljanja prostornih standarda u svrhu usmjeravanja građenja na način da se očuva prepoznatljivost Gorskog kotara.

  Cilj izrade Studije je prepoznavanje prostornog identiteta naselja područja Gorskog kotara te izrada smjernica za očuvanje slike naselja.

  U petak 3.03.2023. u 13 sati u prostoru velike vijećnice u Delnicama (Trg 138. brigade HV 4) održati će se radionica kojoj je cilj podizanje svijesti lokalnog stanovništva o identitetu naselja, ali i razmjena mišljenja s lokalnom zajednicom. Ovim putem pozivamo zainteresirane građane na radionicu.

   

  Proèitajte više

 • 3. veljače 2023. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održano je javno izlaganje Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije.

  Nakon detaljnog izlaganja odgovornog voditelja izrade plana gosp. Duška Dobrile uslijedila je rasprava. U raspravi su sudjelovali predstavnici zainteresiranih gospodarskih subjekata i javnopravnih tijela.


  Proèitajte više