MOUNTRESILIENCE PROJEKT - UBRZANA TRANSFORMACIJA PREMA KLIMATSKOJ PRILAGODBI ZA VEĆU OTPORNOST BRDSKO-PLANINSKIH PREDJELA

MountResilience projekt - Ubrzana transformacija prema klimatskoj prilagodbi za veću otpornost brdsko-planinskih predjela Europe financiran je iz Programa Horizon Europe - HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01.

Cilj MountResilience projekta je pomoći Europskim brdsko-planinskim područjima i zajednicama u povećanju kapaciteta za prilagodbu na klimatske promijene i tranziciju prema klimatski otpornijem društvu. Kroz projekt će se razviti, testirati i prilagođavati nova rješenja i metode za prilagodbu na lokalnoj i regionalnoj razini. U provedbi sudjeluje ukupno 44 projektna partnera i 3 pridružena partnera iz ukupno 12 europskih zemalja. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije ima ulogu projektnog partnera.

Projektom je obuhvaćeno deset brdsko-planinskih regija Europe na području devet EU zemalja. Šest regija predstavljaju demonstracijska područja na kojima se predlažu i testiraju nove metode i pristupi u prilagodbi klimatskim promjenama u odnosu na lokalne ekološke, gospodarske i socijalne uvijete. Demonstracijska područja u projektu su: Laponija - Finska; Tirol - Austrija; Piemonte - Italija; Rau Sadului - Rumunjska; Gabrovo - Bugarska i Valais - Švicarska. Ostale regije: Gorski-kotar - Hrvatska; Friuli Venezia Giulia - Italija, Katalonia - Španjolska i Subkarpatska regija - Poljska zamišljene su kao replikacijska područja u kojima će se uzevši u obzir njihovo stanje, potrebe i osobitosti prezentirati i verificirati mjere i pristupi razvijeni kroz projekt u demonstracijskim područjima.

Početak provedbe MountResilience projekta je 1. rujan 2023. godine. Završetak projekta predviđen je za 29. veljače 2028. godine, dok je ukupno trajanje projekta planirano tijekom 54 mjeseca (4,5 godine).

Brošura Mountresilience projekta (EN) >>

Više o projektu pročitajte na www.mountresilience.eu.