Provođenje sustava kvalitete ISO 9001:2015

Od 2008.g. Zavod ima sustav upravljanja kvalitetom certificiran od SGS Adriatica d.o.o., članice vodeće svjetske certifikacijske kuće SGS Group. Zavod uspješno provodi i unaprjeđuje sustav upravljanja kvalitetom kroz dosadašnje tri revizije ISO 9001 norme:

ISO 9001:2000      ISO 9001:2008      ISO 9001:2015

Recertifikacija prema najnovijoj reviziji norme ISO 9001:2015 provedena je u 2016 godini.

Kroz sustav upravljanja kvalitetom Zavod definira i opisuje sve svoje poslovne procese i ovisnosti na sve učesnike i zainteresirane strane prema kontekstu svog poslovnog i društvenog djelovanja. Nizom procedura i uputa Zavod opisuje, provodi, nadzire, analizira i poboljšava svoje procese:

 • QP Upravljanje dokumentima i zapisima
 • QP Izrada i izdavanje postupaka i radnih uputa
 • QP Interni audit
 • QP Upravljanje nesukladnim proizvodima
 • QP Popravne i zaštitne aktivnosti
 • QP Postupak ocjene rizika
 • WI  Mjerenje zadovoljstva korisnika - naručitelja
 • WI  Informatičke aktivnosti i zaštita podataka
 • WI  Interne komunikacije
 • WI  Postupak izrade prostornih planova uređenja općina  gradova
 • WI  Postupak izrade mišljenja na prostorno-planske dokumente regionalne i lokalne razine
 • WI  Priprema građevinskog zemljišta za građevine županijskog značaja
 • WI  Uspostava GIS baze prostornih planova općina i gradova
 • WI  Komunikacija s korisnikom
 • WI  Praćenje projekata
 • Odluka o načinu izrade mišljenja o usklađenosti prostornih planova
 • Upute za izradu Prostornog plana uređenja općine/grada
 • i druge

Prema prihvaćenom Poslovniku sustava kvalitete ISO 9001:2015 u provedbi norme Zavod planira i primjenjuje procese nadzora, mjerenja, analize i poboljšanja procesa koji su potrebni za:

 • dokazivanje sukladnosti usluge u svim radnim procesima kroz interne audite i statistike,
 • osiguranje sukladnosti sustava upravljanja kvalitetom kroz vanjske audite certifikacijskih kuća,
 • neprekidno poboljšanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom:
  • ocjenom zainteresiranih strana i konteksta u kojem Zavod djeluje
  • ocjenom i tretmanom rizika koji utječu na poslovanje Zavoda
  • evidencijom, analizom i obradom neusklađenosti,
  • popravnim aktivnostima,
  • mjerenjem zadovoljstva korisnika,
  • povremenim ocjenama sustava kvalitete od strane Uprave.

Ono što je za Zavod još važnije je stalno poboljšavanje poslovnog sustava na način da se on prati, analizira, provjerava, te da se predlažu poboljšanja. U tom segmentu provođenja sustava su uključeni svi zaposlenici Zavoda.