Planovi i izvješća

Registar prostornih planova sadrži popis svih važećih planova i planova koji su u izradi na području Primorsko-goranske županije. Popis se ažurira na dnevnoj bazi i nadopunjuje s kartografskim dijelovima i obrazloženjem plana u pdf obliku. Prostorni planovi objavljeni u Registru prostornih planova i u Geoportalu Primorsko-goranske županije istovjetni su originalu plana ovjerenom od strane nositelja izrade i dodatno zaštićeni elektroničkim potpisom. Cjeloviti planovi mogu se pregledati i  putem preglednika prostornih planova odosno GEOPORTALA Primorsko-goranske županije.

Sve Odluke u vezi prostornih planova koje nisu objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, nego su objavljene u Službenim glasilima pojedinih općina i gradova, (izuzev Grada Rijeke) preuzete su i spremljene na server Zavoda u svrhu objave na stranicama Registra prostornih planova.

Za ispravno otvaranje .pdf datoteka i pregledavanje karata preporučamo korištenje Internet preglednika Microsoft Internet Explorer verzije 7.0 ili više i Adobe Reader-a ver. 9 ili više verzije. Ukoliko se koristi neki drugi preglednik potrebno je podesiti otvaranje pdf datoteka s Acrobat Readerom.

Uočite li u Registru netočne podatke, krive linkove i sl. molimo vas da nas o tome obavijestite putem kontakt obrasca.

Dostupnost PPUO/G tijekom izrade

Zbog učestalih zahtjeva fizičkih osoba za omogućavanje uvida u Konačne prijedloge izmjena i dopuna prostornih planova uređenja općina odnosno gradova koji su ovom županijskom zavodu dostavljeni na davanje mišljenje o usklađenosti plana s Prostornim planom Primorsko-goranske županije, dajemo obavijest kako i gdje se može ostvariti pravo uvida u prostorne planove lokalne razine tijekom njihove izrade, donošenja i važenja.

Općine i gradovi odnosno njihova upravna tijela u čijem je djelokrugu obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, obvezni su u svom sjedištu osigurati javnosti dostupnost prostornih planova uređenja i urbanističkih planova uređenja, kao i izmjena i dopuna tih planova, tijekom njihove izrade, donošenja i važenja u elektroničkom i analognom obliku (papirnatom).

Dostupnost prostornog plana u elektroničkom obliku osigurava se putem informatičkog sustava, a dostupnost prostornog plana u analognom obliku u sjedištu općine odnosno grada.