Planovi i izvješća

Na našim stranicama redovito objavljujemo informacije i cjelokupne dokumente Prostornog plana Primorsko-goranske županije, te IZVADAK iz grafičkog dijela važećeg prostornog plana PGŽ.

Zavod sukladno zakonskoj obvezi Izrađuje MIŠLJENJA o usklađenosti konačnog prijedloga prostornog plana uređenja grada / općine s Prostornim planom Primorsko-goranske županije te sudjeluje u postupcima javnih rasprava. 

Za izrađivače prostornih planova pripremili smo UPUTE za izradu prostornih planova.

Stanje u prostoru dokumentirano je četverogodišnjim Izvješćima. Na stranicama objavljujemo cjelovito Izvješće o stanju u prostoru  Županije i popis Izvješća o stanju u prostoru gradova i općinaobjavljenih u službenim glasilima PGŽ ili JLS. 

Popis svih važećih planova i planova koji su u izradi na području Primorsko-goranske županije,  ažurira se i objavljuje na dnevnoj razini putem REGISTRA  prostornih planova koji sadrži  i grafičke dijelove plana  u pdf forrmatu.