Službenost prostornih planova objavljenih u registru

Registar prostornih planova sadrži popis svih važećih planova i planova koji su u izradi na području Primorsko-goranske županije. Popis se ažurira na dnevnoj bazi i nadopunjuje s kartografskim dijelovima i obrazloženjem plana u pdf obliku. Cjeloviti planovi mogu se pregledati i  putem preglednika prostornih planova odosno GEOPORTALA Primorsko-goranske županije.

Prostorni planovi objavljeni u Registru prostornih planova i u Geoportalu Primorsko-goranske županije istovjetni su originalu plana ovjerenom od strane nositelja izrade i dodatno zaštićeni elektroničkim potpisom.

Sve Odluke u vezi prostornih planova koje nisu objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, nego su objavljene u Službenim glasilima pojedinih općina i gradova, (izuzev Grada Rijeke) preuzete su i spremljene na server Zavoda u svrhu objave na stranicama Registra prostornih planova.

Registar je organiziran u tri dijela:

  1. Prostorni plan županije,
  2. Prostorni planovi područja posebnih obilježja,
  3. Prostorni plan uređenja grada ili općine / Generalni urbanistički plan / Urbanistički plan uređenja / Detaljni plan uređenja - radi lakšeg snalaženja omogućen je odabir prema nazivu grada ili općine, prema vrsti plana i vrsti odluke.

Za ispravno otvaranje pdf datoteka i pregledavanje karata preporučamo korištenje Internet preglednika Microsoft Internet Explorer verzije 7.0 ili više i Adobe Reader-a ver. 9 ili više verzije. Ukoliko se koristi neki drugi preglednik potrebno je podesiti otvaranje pdf datoteka s Acrobat Readerom.

Uočite li u Registru netočne podatke, krive linkove i sl. molimo vas da nas o tome obavijestite putem kontakt obrasca.

 

Dinamika donošenja prostornih planova za razdoblje od 2006. -2015. godine - grafikon

vspace=10