Grad / Opcina
Vrsta plana
Status plana
Grad / Opcina Vrsta plana Broj sluzbenog glasila   Naziv odluke Status plana
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Uvala Žurkovo“
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene - lučice Stara voda
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (Pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena - određivanje lokacije reciklažnog dvorišta
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Ispravak Urbanističkog plana uređenja građevinskih područja naselja N2
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Ispravak Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-1 Općine Kostrena ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 30/09 )
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Općine Kostrena - Ispravak Odluke o I izmjeni i dopuni
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Općine Kostrena - Vjerodostojno tumačenje čl.81 a u svezi čl. 11. Odluke o donošenju PPU Općine Kostrena
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen