Pregled izrađenih knjiga, zbornika radova i plakata

„Razvojni pokazatelji stanja u prostoru“,
2023. godina

„Analiza ugroženosti od obalnog plavljenja ranjivih naselja Primorsko-goranske županije“,
2023. godina

„Mogućnost korištenja sunčeve energije na krovovima postojećih zgrada – smjernice za analizu krovova“,
2023. godina

" Smjernice za prostorno planiranje i građenje u naseljima Gorskog kotara",
2023. godina

"Analiza ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora",
2022. godina

"30 godina Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije (1985. – 2015.)",
2015. godina

Prostorno planiranje kao čimbenik razvoja u županijama, zbornik radova, 2015. godina (pojedinačni radovi)

"Prostorno planiranje u Primorsko-goranskoj županiji - povijest, stanje, perspektive",
2011. godina

Džepna karta Primorsko-goranske županije,
mjerilo 1:150000,
2010. godina

Karta Primorsko-goranske županije, Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, 
Kartografski laboratorij Križovan,
mjerilo 1:100000, 
2009. godina

Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije

Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije ISPU PGŽ,
MIPRO-va izložba opreme, usluga i tehničko-tehnoloških rješenja,

MIPRO 2017, Opatija, 22.-26. svibnja 2017. godine, Plakat 2017.

MIPRO 2018, Opatija, 21.-25. svibnja 2018. godine, Plakat 2018.

MIPRO 2019, Opatija, 20.-24. svibnja 2019. godine, Brošura 2019.