Pregled izrađenih knjiga, zbornika radova i plakata

"30 godina Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske
županije (1985. – 2015.)"
,
2015. godina

Prostorno planiranje kao čimbenik razvoja u županijama, zbornik radova, 2015. godina (pojedinačni radovi)

"Prostorno planiranje u Primorsko-goranskoj županiji - povijest,
stanje, perspektive",
2011. godina

Džepna karta Primorsko-goranske županije,
mjerilo 1:150000,
2010. godina

Karta Primorsko-goranske županije, Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, 
Kartografski laboratorij Križovan,
mjerilo 1:100000, 
2009. godina

Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije

Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije ISPU PGŽ,
MIPRO-va izložba opreme, usluga i tehničko-tehnoloških rješenja,
Opatija, 22.-26. svibnja 2017. godine
Plakat 2017.

 

Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije ISPU PGŽ
MIPRO-va izložba opreme, usluga i tehničko-tehnoloških rješenja,
Opatija, 21.-25. svibnja 2018. godine
Plakat 2018.