Informacije i dokumenti

JAVNA NABAVA

Profil naručitelja

Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"
Splitska 2, 51 000 Rijeka
OIB: 08444936466
Tel.: 051/351-772
Fax: 051/212-436
E-mail: zavod@pgz.hr

Sprječavanje sukoba interesa

Na temelju članka 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi odnosno da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s niže navedenim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  • USP-AAS Rijeka, Krešimirova 4

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljuje se Registar ugovora

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna. Sukladno članku 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) objavljuje se godišnji plan nabave i sve njegove promjene.

Akt o provedbi postupka jednostavne nabave

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljuje se Uputa o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga jednostavne nabave

2021. godina

 

2020. godina

 
 
 
 

2019. godina

 
 

2018. godina