Informacije i dokumenti

JAVNA NABAVA

Profil naručitelja

Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"
Splitska 2, 51 000 Rijeka
OIB: 08444936466
Tel.: 051/351-772
Fax: 051/212-436
E-mail: zavod@pgz.hr

Sprječavanje sukoba interesa

Na temelju članka 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi odnosno da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s niže navedenim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

 • Rijeka snova dva d.o.o.,
 • RI-KEM d.o.o. i
 • VL STEEL d.o.o.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22) objavljuje se Registar ugovora jednostavne nabave.

Registar ugovora jednostavne nabave od 2023. godine objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 2.650 Eura. Sukladno članku 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22) objavljuje se godišnji plan nabave i sve njegove promjene. Od 2023. godine Plan nabave objavljuje se  u Elektroničkom oglasniku javne nabave na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Akt o provedbi postupka jednostavne nabave

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljuje se Pravilnik o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga jednostavne nabave.

2024. godina

 
 
 


2023. godina

 
 

 

 

 

 

2022. godina

 • 7. sjednica
  • Dnevni red za 7. sjednicu
  • Zaključci sa 7. sjednice
  • Dokumenti usvojeni na sjednici
   • II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu i Financijski plan i Program rada za 2023. godinu objavljeni su na: Informacije i dokumenti/GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
 


2021. godina

 • 2. sjednica (novi saziv)
 
 

2020. godina

 
 
 
 

2019. godina

 
 


2018. godina