Registar prostornih planova

Sadržaj s preporukama za korištenje Registra i Upute za ugradnju (iframe) na stranice JLS    Više >>

Zadnja promjena u Registru izvršena je 18.08.2022. godine.
Broj planova u izradi: 113
Broj planova na snazi: 909

RH / PGZ / Grad / Opcina
Vrsta plana
Status plana
RH / PGŽ/ Grad / Opcina Vrsta plana Broj sluzbenog glasila   Naziv odluke Status plana
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 17 SRC Šapjane-Rupa (R1-1) - dio
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-a (UPU 1) (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i pročišćeni grafički dio)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja DPU 8 Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Groblja Ćikovina G-2 – UPU 19
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 5 Rukavac (NA 15-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA 1-1 (UPU 1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU 1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Primorsko-goranska županija
Vrsta plana:
PPŽ
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (UPU 8)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Lopar
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog sa Zakonom o prostornom uređenju
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
GUP
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Dobrinj
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj sa Zakonom o prostornom uređenju
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1-1 i K-2-2
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Vrbnik
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Vrbnik
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1 - Klana
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 8 Naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Primorsko-goranska županija
Vrsta plana:
PPŽ
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opatije (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja naselja Opatija (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Osnovne škole
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Delnice
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova-Bok
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Golf igrališta i ugostiteljsko-turističke zone Brseč
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 -UPU 2
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poljana (UPU 14)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 12 - Poslovna zona Berhonjin (K2)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja Industrijske zone Kukuljanovo (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Lokve
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 1 – Naselje Lokve (N4/1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 8 – zona proizvodne namjene Sljeme (I2/1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 5 – dio naselja N3/1
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Drivenik – UPU 4
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj (UPU 2)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 23 Šmrika
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone I1-3 LUČICE
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja UPU 6 - gospodarske zone poslovne namjene K1 - Vrbovsko (pročišćeni tekst Odredbi za provedbu)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Čavle
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – Njivice
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Punat
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 7 Poslovne zone Mali Brgud K7
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Cres NA 7
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Općine Čavle (pročišćeni tekst Odredbi za provedbu)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Skrad
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 18 - područja ugostiteljsko - turističke namjene Njivice (T1-2 /T1-2-1, T1-2-2, T1-2-3/ i T3-2)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 5 ugostiteljsko-turističke zone Javorišće – Podbanj T2-2
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo i Mladenići (Juraši)-UPU 8
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Viškovo
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj /UPU 27/
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rab
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene Selce (K5)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ”Benčić”
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone Uvala Scott - UPU 6 (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna UPU3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Jelenje
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja UPU 1 – Bakar (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Lovran
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Lovran
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Lovran
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Općine Ravna Gora (pročišćeni elaborat)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Omišalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj s Prostornim planom Primorsko-goranske županije
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja 1 – Rab, Palit, Banjol (NA 11, NA 12, NA 13, NA 31, NA 34, NA35, NA 312) (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Vinodolske općine
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU 1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Krk
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Prostornog plana uređenja Grada Krka
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Lovran
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja UPU-10 - Zona poslovne namjene (K) Baška
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Baška
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Brod Moravice
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brod Moravice
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
GUP
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: