Registar prostornih planova

Registar prostornih planova sadrži popis svih važećih planova i planova koji su u izradi na području Primorsko-goranske županije. Popis se ažurira na dnevnoj bazi i nadopunjuje s kartografskim dijelovima i obrazloženjem plana u .pdf obliku. Prostorni planovi objavljeni u Registru prostornih planova i u Geoportalu Primorsko-goranske županije istovjetni su originalu plana ovjerenom od strane nositelja izrade i dodatno zaštićeni elektroničkim potpisom.

Mobilnu aplikaciju VidiPlan  za pregledavanje prostornih planova preuzmite na

Nazivi kartografskih prikaza pojednostavljeni su kao karta 1-4, a njihovi puni nazivi vidljivi su na sastavnici svake karte. Karta 1 je uvijek NAMJENA, karta 2 je INFRASTRUKTURA, Karta 3 su UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE, a Karta 4 su GRAĐEVINSKA PODRUČJA ili UVJETI GRADNJE.

Sve Odluke u vezi prostornih planova koje nisu objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, nego su objavljene u Službenim glasilima pojedinih općina i gradova, (izuzev Grada Rijeke) preuzete su i spremljene na server Zavoda u svrhu objave na stranicama Registra prostornih planova.

Za ispravno otvaranje .pdf datoteka i pregledavanje karata preporučamo korištenje Internet preglednika Microsoft Internet Explorer verzije 7.0 ili više i Adobe Reader-a ver. 9 ili više verzije. Ukoliko se koristi neki drugi preglednik potrebno je podesiti otvaranje .pdf datoteka s Acrobat Readerom.

Pretraživanje Registra moguće je kombiniranjem ponuđenih vrijednosti iz polja: RH/PGŽ/Grad/Općina (osim za PPPPO),  Vrsta plana i Status plana.

Uočite li u Registru netočne podatke, krive linkove i sl. molimo vas da nas o tome obavijestite putem kontakt obrasca.

Zadnja promjena u Registru izvršena je 30.12.2020. godine.
Broj planova u izradi: 102
Broj planova na snazi: 869

RH / PGŽ / Grad / Općina
Vrsta plana
Status plana
RH / PGŽ / Grad / Općina Vrsta plana Broj službenog glasila   Naziv odluke Status plana
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene Selce (K5)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja Crikvenica sjever – Hrusta – pročišćeni tekst
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju II IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA – UPU 2: I1-Proizvodna zona – asfaltna baza ‘Marišćina’
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Dobrinj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj sa Zakonom o prostornom uređenju
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Brod Moravice
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brod Moravice
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna UPU3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj s Prostornim planom Primorsko-goranske županije
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja 1 – Rab, Palit, Banjol (NA 11, NA 12, NA 13, NA 31, NA 34, NA35, NA 312) (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Vinodolske općine
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Prostornog plana uređenja Grada Krka
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Baška
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja UPU-10 - Zona poslovne namjene (K) Baška
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Valun - građevinskog područja naselja (NA 14), zone ugostiteljsko-turističke namjene T34 i lučkog područje luke otvorene za javni promet - lokalnog značaja
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijskog centra R1-3 (UPU- 6)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Lovran
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ”Benčić”
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 6 - gospodarske zone poslovne namjene K1 - Vrbovsko
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Baška
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
GUP
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Općine Ravna Gora (pročišćeni elaborat)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja UPU 1 – Bakar (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Sportski centar Mavrinci“
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti - Furićevo - UPU 7
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU 1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone Uvala Scott - UPU 6 (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja Industrijske zone Kukuljanovo (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Šmrika (NA9) – Barbina draga (dio UPU-a 23)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA1-1 (UPU1) te stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA1_1 i NA1_2 s površinama izvan naselja za izdvojene namjene (UPU1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone "V ždrelu" T27 (UPU11) te stavljanju izvan snage UPU 11 za dio GP izdvojene namjene za ugostiteljsko turističku namjenu oznake T2-7 i sportsko-rekreacijsku zonu R1-7
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Dobrinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 9 građevinskog područja K-4 Brestovica (Gostinjac)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Vrata 1 (K11) (UPU 2)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone I1-8 Kendar - UPU 13
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 24 poslovne zone Permani (K12)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela radne zone R-6
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Skrad
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1 Klana i građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T1-hotel
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja »Sunčana uvala« (UPU 32)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene T3-6 u Lubenicama
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU 3)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 5 Rukavac (NA 15-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rijeke
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
GUP
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja naselja Opatija (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja »Artatore« (UPU 5)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU-6) - građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Grada Bakra (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 28 zone poslovne namjene K4 (Montkemija)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-a (UPU1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i dijela naselja Blažići
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8 zone poslovne namjene K3
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 /UPU 2/
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Drivenik (UPU 4)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja SIBINJ KRMPOTSKI 2 (T3-5)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i pročišćeni grafički dio Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 19 - poslovna zona Kijac (K1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R1-1, R3-8, R3-10, R3-11)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Dramaljsko Selce, Manestri (dio NA3-3)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Republika Hrvatska
Vrsta plana:
DPPR
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Klana (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Kamenolom - UPU 8
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-a (UPU1) (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Belej (UPU 1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Baldarin /UPU 22/ - smanjeni obuhvat
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Ustrine (UPU 26)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Preslop (UPU 34)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela građevnog područja naselja Podgori (dio NA1-5-3)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 turističke zone uz naselje Katinići T1-6
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Brod Moravice
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Dobrinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Baška
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja osnovne škole - DPU 16
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Marovičino
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1 /UPU-1/
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Martinkovac
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja–kamp pod Špičunkom – Gorski raj (T3/1) – UPU6
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju pročišćenog teksta Odredbi za provođenje Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - UPU naselja Vrbovsko
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju pročišćenog teksta Odredbi za provođenje Urbanističkog plana uređenja UPU 6 - gospodarske zone poslovne namjene K 1 - Vrbovsko
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Baška (N1-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja UPU-2 Baška-Zarok (N1- 2)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1 (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 41 - sportsko-rekreacijski centar (motokros staza i streljana) u Barbatu (R6-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 11 - Sportski centar Platak R6-2 (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Detaljnog plana uređenja DPU 4 - Groblja Cernik (G1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Općine Vrbnik (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Općine Matulji (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Čavle (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R1-1, R3-8, R3-10, R3-11)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (Pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja 'Uvala Melska' (UPU 4)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Grada Bakra (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju UPU-a 1: Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (NA1-2) s površinama za izdvojene namjene (T2-1 i/ili T2, T1-2 i/ili T2, T1-3 i/ili T2) i UPL1-2 i UPL2 te luke
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: