Registar prostornih planova

Sadržaj s preporukama za korištenje Registra i Upute za ugradnju (iframe) na stranice JLS    Više >>

Zadnja promjena u Registru izvršena je 27.05.2023. godine.
Broj planova u izradi: 109
Broj planova na snazi: 944

RH / PGZ / Grad / Opcina
Vrsta plana
Status plana
RH / PGŽ/ Grad / Opcina Vrsta plana Broj sluzbenog glasila   Naziv odluke Status plana
Grad/Opcina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Groblja Ćikovina G-2 - UPU 19
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 3 K2 poslovna zona u Mrkoplju
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja DPU 8 Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o izmjenama Odluke o Detaljnom planu uređenja središta područja Krnjevo
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone I1-3- Lučice
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjenama Odluke o Detaljnom planu uređenja središta područja Krnjevo
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kupjak
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Baška (N1-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Općine Mošćenička Draga (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Lopar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Livačina (T1-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Lopar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Rajska plaža (T3-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene "Kovačine" - T1-3 (UPU 8) i provođenju postupka stavljanja izvan snage tog dijela UPU naselja Cres - GP naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Lopar
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lopar
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Novog Naselja Mavrinci (Baćina) te stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela Novog Naselja Mavrinci - predio Baćina, DPU 12
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odredbe za provedbu Prostornog plana s označenim izmjenama i dopunama (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Mrkopalj
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj – UPU 2
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna /UPU-9/ Mali Lošinj
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Krk
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela „Mali Kankul“ u gradu Krku
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kraljevica
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Primorsko-goranska županija
Vrsta plana:
PPŽ
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odredbe za provođenje Prostornog plana Primorsko-goranske županije (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene - lučice Stara voda
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Klana
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Groblja Klana
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ''UPU 3'' (dio zone Kukuljanovo I2)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2) (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Lopar
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Lopar
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - UPU naselja Vrbovsko
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rab
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 17 SRC Šapjane-Rupa (R1-1) - dio
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Primorsko-goranska županija
Vrsta plana:
PPŽ
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Lopar
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
GUP
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Dobrinj
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Vrbnik
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Vrbnik
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 8 Naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Primorsko-goranska županija
Vrsta plana:
PPŽ
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja naselja Opatija (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opatije (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Osnovne škole
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Delnice
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova-Bok
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Golf igrališta i ugostiteljsko-turističke zone Brseč
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 -UPU 2
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poljana (UPU 14)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen