Registar prostornih planova

Registar prostornih planova sadrži popis svih važećih planova i planova koji su u izradi na području Primorsko-goranske županije. Popis se ažurira na dnevnoj bazi i nadopunjuje s kartografskim dijelovima i obrazloženjem plana u .pdf obliku. Prostorni planovi objavljeni u Registru prostornih planova i u Geoportalu Primorsko-goranske županije istovjetni su originalu plana ovjerenom od strane nositelja izrade i dodatno zaštićeni elektroničkim potpisom.

Nazivi kartografskih prikaza pojednostavljeni su kao karta 1-4, a njihovi puni nazivi vidljivi su na sastavnici svake karte. Karta 1 je uvijek NAMJENA, karta 2 je INFRASTRUKTURA, Karta 3 su UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE, a Karta 4 su GRAĐEVINSKA PODRUČJA ili UVJETI GRADNJE.

Sve Odluke u vezi prostornih planova koje nisu objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, nego su objavljene u Službenim glasilima pojedinih općina i gradova, (izuzev Grada Rijeke) preuzete su i spremljene na server Zavoda u svrhu objave na stranicama Registra prostornih planova.

Za ispravno otvaranje .pdf datoteka i pregledavanje karata preporučamo korištenje Internet preglednika Microsoft Internet Explorer verzije 7.0 ili više i Adobe Reader-a ver. 9 ili više verzije. Ukoliko se koristi neki drugi preglednik potrebno je podesiti otvaranje .pdf datoteka s Acrobat Readerom.

Uočite li u Registru netočne podatke, krive linkove i sl. molimo vas da nas o tome obavijestite putem kontakt obrasca.

Zadnja promjena u Registru izvršena je 19.09.2019. godine.
Broj planova u izradi: 104
Broj planova na snazi: 805

RH / PGŽ / Grad / Općina
Vrsta plana
Status plana
RH / PGŽ / Grad / Općina Vrsta plana Broj službenog glasila   Naziv odluke Status plana
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1 Klana i građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T1-hotel
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 6 I2 – proizvodna zona „Klana-Pilana“
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja mjesnog groblja u Jelenju
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Dobrinj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj sa Zakonom o prostornom uređenju
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o V. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Zaključak o ispravku tehničke pogreške Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja naselja Opatija (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU-6) - građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU 3)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja »Artatore« (UPU 5)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 28 zone poslovne namjene K4 (Montkemija)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo – DPU 15
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-a (UPU1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i dijela naselja Blažići
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Uvala Scott – UPU 6
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Drivenik (UPU 4)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 /UPU 2/
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Bakar
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8 zone poslovne namjene K3
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 26: UVALA SLANA (SELCE) – T1-8, ZAJEDNO SA ZONOM KAMPA-AUTOKAMPA T3-3
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica sjever – Hrusta (UPU 2)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja SIBINJ KRMPOTSKI 2 (T3-5)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i pročišćeni grafički dio Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 19 - poslovna zona Kijac (K1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R1-1, R3-8, R3-10, R3-11)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Dramaljsko Selce, Manestri (dio NA3-3)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 23 poslovne zone rupa (K11)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 20 - Njivice - naselje (dio NA1, LO3-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Republika Hrvatska
Vrsta plana:
DPPR
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Klana (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Kamenolom - UPU 8
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna UPU3 - građevinsko područje naselja N1 - Centralno naselje Punat
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-a (UPU1) (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Orlec (NA 9)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Belej (UPU 1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Baldarin /UPU 22/ - smanjeni obuhvat
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Ustrine (UPU 26)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Preslop (UPU 34)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela građevnog područja naselja Podgori (dio NA1-5-3)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 turističke zone uz naselje Katinići T1-6
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Brod Moravice
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Baška
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Dobrinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
GUP
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Marovičino
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1 /UPU-1/
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja osnovne škole - DPU 16
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovran
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Martinkovac
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja–kamp pod Špičunkom – Gorski raj (T3/1) – UPU6
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja G1
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju pročišćenog teksta Odredbi za provođenje Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - UPU naselja Vrbovsko
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju pročišćenog teksta Odredbi za provođenje Urbanističkog plana uređenja UPU 6 - gospodarske zone poslovne namjene K 1 - Vrbovsko
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Baška (N1-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja UPU-2 Baška-Zarok (N1- 2)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1 (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 41 - sportsko-rekreacijski centar (motokros staza i streljana) u Barbatu (R6-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 11 - Sportski centar Platak R6-2 (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Detaljnog plana uređenja DPU 4 - Groblja Cernik (G1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Općine Vrbnik (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T1-6)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene "Nazor-Antić"
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Općine Matulji (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Čavle (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R1-1, R3-8, R3-10, R3-11)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja 'Uvala Melska' (UPU 4)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (Pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o V. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Čavle
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Grada Bakra (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Skrad
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju UPU-a 1: Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (NA1-2) s površinama za izdvojene namjene (T2-1 i/ili T2, T1-2 i/ili T2, T1-3 i/ili T2) i UPL1-2 i UPL2 te luke
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Kukuljanovo - NA 2 (UPU 20)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Krasica - NA 4-2 (UPU 21)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijelova naselja Hreljin NA 7-1 i 3 (UPU 22)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Zlobin - NA 10-1 (UPU 23)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Zlobinsko Brdo - NA 11-5 (UPU 24)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijelova naselja Lepenice - NA 15-2-5 (UPU 25)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 - Radna zona Žegoti (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Grada Kastva (Pročišćeni tekst odredbi za provođenje)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Čabar
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju pročišćenog teksta provedbenih odredbi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1-1 i K-2-2
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2-1 Kraljevica-Podbanj
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2-2 Kraljevica-Podbanj
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU K3 - Kraljevica: poslovna zona Lukićevo
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
GUP
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, dio N1-3 (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju pročišćenog teksta provedbenih odredbi Detaljnog plana uređenja dijela centra Delnica
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Kačjak (Dramalj) - T1-3 zajedno sa zonom kampa-autokampa T3-2
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Lopar
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o donošenju Odluke o II. Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Vinodolske općine
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 21 - Poslovna zona Jelenje (K4)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o ispravku Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 11-Sportski centar Platak R6-2
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju prostornog plana uređenja Općine Čavle (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Dobrinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 9 građevinskog područja K-4 Brestovica (Gostinjac)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i dijela naselja Blažići
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Grada Delnica
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 8 - poslovna zona Sljeme (K1/1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Tehnički ispravak u prostornom planu uređenja Grada Malog Lošinja
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana Osor (UPU 19)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Dobrinj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj Opće odredbe
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja općine Ravna Gora (pročišćeni elaborat)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Lopar
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana ređenja Općine Lopar
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):</