Registar prostornih planova

Sadržaj s preporukama za korištenje Registra i Upute za ugradnju (iframe) na stranice JLS    Više >>

Zadnja promjena u Registru izvršena je 29.09.2023. godine.
Broj planova u izradi: 116
Broj planova na snazi: 946

RH / PGZ / Grad / Opcina
Vrsta plana
Status plana
RH / PGŽ/ Grad / Opcina Vrsta plana Broj sluzbenog glasila   Naziv odluke Status plana
Grad/Opcina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 19-1 izdvojenog dijela naselja Pod Beli NA1-2 i luke otvorene za javni promet Beli
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU 10) ugostiteljsko-turističke zone "Bajer" (T26)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Čabar
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čabra
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 4 - Rova (GP-3)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Lovran
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Tuliševica zapad
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja UPU 17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 (Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna UPU zone poslovne namjene K1 - UPU 4 i s time povezanih izmjena i dopuna PPUO Čavle
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone “ostale namjene – V” prostora bivše šljunčare Kikovica
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna UPU zone poslovne namjene K1 - UPU 4 i s time povezanih izmjena i dopuna PPUO Čavle
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj (UPU 2)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Bakar
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Uvala Žurkovo“
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 3 K2 poslovna zona u Mrkoplju
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o izmjenama Odluke o Detaljnom planu uređenja središta područja Krnjevo
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Baška (N1-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Općine Mošćenička Draga (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Lopar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Livačina (T1-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Lopar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Rajska plaža (T3-1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene "Kovačine" - T1-3 (UPU 8) i provođenju postupka stavljanja izvan snage tog dijela UPU naselja Cres - GP naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Lopar
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lopar
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Novog Naselja Mavrinci (Baćina) te stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela Novog Naselja Mavrinci - predio Baćina, DPU 12
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Mrkopalj
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odredbe za provedbu Prostornog plana s označenim izmjenama i dopunama (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna /UPU-9/ Mali Lošinj
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Krk
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela „Mali Kankul“ u gradu Krku
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kraljevica
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Primorsko-goranska županija
Vrsta plana:
PPŽ
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odredbe za provođenje Prostornog plana Primorsko-goranske županije (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene - lučice Stara voda
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Klana
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Groblja Klana
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ''UPU 3'' (dio zone Kukuljanovo I2)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2) (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Lopar
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Lopar
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - UPU naselja Vrbovsko
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rab
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 17 SRC Šapjane-Rupa (R1-1) - dio
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Primorsko-goranska županija
Vrsta plana:
PPŽ
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Lopar
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
PPUG
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Rijeka
Vrsta plana:
GUP
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Dobrinj
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Opcina:
Vrbnik
Vrsta plana:
UPU
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Opcina:
Vrbnik
Vrsta plana:
PPUO
Broj sluzbenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik