Registar prostornih planova

Sadržaj s preporukama za korištenje Registra i Upute za ugradnju (iframe) na stranice JLS    Više >>

Zadnja promjena u Registru izvršena je 17.05.2022. godine.
Broj planova u izradi: 114
Broj planova na snazi: 897

RH / PGZ / Grad / Općina
Vrsta plana
Status plana
RH / PGŽ/ Grad / Općina Vrsta plana Broj službenog glasila   Naziv odluke Status plana
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
GUP
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K-1-1 i K-2-2
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene - K3 u Bakru (UPU 8)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Njivice – naselje (dio NA1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Vrbnik
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1 - Klana
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 8 Naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU Paljon 1 - sjever
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA 1-1 (UPU 1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Primorsko-goranska županija
Vrsta plana:
PPŽ
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opatije (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja naselja Opatija (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Osnovne škole
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova-Bok
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Golf igrališta i ugostiteljsko-turističke zone Brseč
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 -UPU 2
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poljana (UPU 14)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-a (UPU 1) (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja groblja (Pročišćeni tekst odredbi za provođenje)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Grada Kastva (Pročišćeni tekst odredbi za provedbu)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 12 - Poslovna zona Berhonjin (K2)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-3 u Općini Kostrena
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja Industrijske zone Kukuljanovo (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 1 – Naselje Lokve (N4/1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 8 – zona proizvodne namjene Sljeme (I2/1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Lokve
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 5 – dio naselja N3/1
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj (UPU 2)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Drivenik – UPU 4
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 23 Šmrika
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone I1-3 LUČICE
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja UPU 6 - gospodarske zone poslovne namjene K1 - Vrbovsko (pročišćeni tekst Odredbi za provedbu)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja „Sportski centar Mavrinci“
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – Njivice
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Opatija
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 7 Poslovne zone Mali Brgud K7
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Dobrinj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj sa Zakonom o prostornom uređenju
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Cres NA 7
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Općine Čavle (pročišćeni tekst Odredbi za provedbu)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Skrad
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Matulji
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 18 - područja ugostiteljsko - turističke namjene Njivice (T1-2 /T1-2-1, T1-2-2, T1-2-3/ i T3-2)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 5 ugostiteljsko-turističke zone Javorišće – Podbanj T2-2
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo i Mladenići (Juraši)-UPU 8
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mošćenička Draga
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj /UPU 27/
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene Selce (K5)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mrkopalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ”Benčić”
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Klana
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone Uvala Scott - UPU 6 (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Novi Vinodolski
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna UPU3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Jelenje
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja UPU 1 – Bakar (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Lovran
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Općine Ravna Gora (pročišćeni elaborat)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Omišalj
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj s Prostornim planom Primorsko-goranske županije
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja 1 – Rab, Palit, Banjol (NA 11, NA 12, NA 13, NA 31, NA 34, NA35, NA 312) (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Ravna Gora
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vinodolska općina
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Vinodolske općine
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU 1)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Prostornog plana uređenja Grada Krka
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Krk
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Lovran
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja UPU-10 - Zona poslovne namjene (K) Baška
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Brod Moravice
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brod Moravice
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Baška
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
GUP
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Valun - građevinskog područja naselja (NA 14), zone ugostiteljsko-turističke namjene T34 i lučkog područje luke otvorene za javni promet - lokalnog značaja
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Urbanistički plan uređenja Industrijske zone Kukuljanovo (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijskog centra R1-3 (UPU- 6)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Baška
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Baška
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Delnice
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone I1-8 Kendar - UPU 13
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Dobrinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 9 građevinskog područja K-4 Brestovica (Gostinjac)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Viškovo
Vrsta plana:
DPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Punat
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kostrena
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kastav
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Fužine
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Mali Lošinj
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja »Sunčana uvala« (UPU 32)
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rijeke
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Cres
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene T3-6 u Lubenicama
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Primorsko-goranska županija
Vrsta plana:
PPŽ
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rab
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Rijeka
Vrsta plana:
GUP
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Prostorni plan uređenja Grada Bakra (pročišćeni tekst)
Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Malinska-Dubašnica
Vrsta plana:
PPUO
Broj službenog glasila:
 
Naziv plana:
Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica
Stanje plana (vrsta odluke):
U izradi
Grad/Općina:
Čavle
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Vrbovsko
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Kraljevica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Bakar
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
PPUG
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU
Broj službenog glasila: Naziv plana: Stanje plana (vrsta odluke):
Donesen
Grad/Općina:
Crikvenica
Vrsta plana:
UPU